3.4.9 Kompetenzen: Sprachmittlung, Übersetzen, Dolmetschen

3.4.9 Kompetenzen: Sprachmittlung, Übersetzen, Dolmetschen

  • Guo, Aixian (1996): 中国人总是否定称赞吗? Zhongguoren zongshi fouding chengzan ma? In: Beijing daxue xuebao (waiguo yuyan wenxue zhuankan) 北京大学学报外国语言文学专刊, 1996.
  • Wang, Binhua 王斌华 (2019): Discourse analysis in Chinese interpreting and translation studies. In: Chris Shei (Hg.): The Routledge Handbook of Chinese Discourse Analysis: Routledge, S. 613–627.
  • Wang Xiaoling (2002): fanyi zai hanyu gebie shouke zhong de zuoyong jiqi shiyong fanwei 翻译在汉语个别授课中的作用及其使用范围. In: Wu Renfu (Hg.): duiwai hanyu yi dui yi gebie jiaoshou yanjiu 对外汉语一对一个别教授研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.