3.2.2 Tagungsbände

3.2.2 Tagungsbände

 • Beijing yu yan da xue dui wai Han yu yan jiu zhong xin. (Hg.) (2009): Bu tong huan jing xia de Han yu jiao xue tan suo 不同环境下的汉语教学探索. Di 5 jie dui wai Han yu guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji 第五届对外汉语国际学术研讨会论文集. Di 1 ban. Beijing: Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she 外语教学与研究出版社. (Beijing yu yan da xue dui wai han yu yan jiu zhong xin shu xi).
 • di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第六届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.) (2000): di liu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan第六届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianweihui《第七届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.) (2004): di qi jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第七届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第四届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.) (1995): di si jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第四届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • di wu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan bianji weiyuanhui《第五届国际汉语教学讨论会论文选》编辑委员会 (Hg.) (1997): di wu jie guoji hanyu jiaoxue taolunhui lunwen xuan 第五届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: Beijing daxue chubanshe.
 • Guder, Andreas (2009): Chinesisch – eine Herausforderung für den Fremdsprachenunterricht: 15. Tagung des Fachverbands Chinesisch e.V., Ostasiatisches Seminar der Freien Universität Berlin, 25.-27. September 2008. In: Asien (Hamburg) (110), S. 104–108. Online verfügbar unter www.asienkunde.de/content/zeitschrift_asien/archiv/pdf/110_konfbericht_guder.doc, zuletzt geprüft am 20.03.2010.
 • Guder, Andreas 顾安达; Jiang Xin 江新; Wan Yexin万业馨 (Hg.) (2007): Hanzi de renzhi yu jiaoxue – xifang xuexizhe Hanzi renzhi guoji yanjiu taolunhui lunwenji汉字的认知与教学-西方学习者汉字认知国际研究讨论会论文集. The Cognition, Learning and Teaching of Chinese Characters. Beijing. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Hu, Shuangbao (Hg.) (1986): 第一届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: 北京语言学院出版社.
 • Li, Peiyuan 李培元 (1986): 汉字教学简述-对外汉语教学发展史之一章 Hanzi jiaoxue jianshu. Duiwai Hanyu jiaoxue fazhanshi shi yi zhang. In: Shuangbao Hu (Hg.): 第一届国际汉语教学讨论会论文选. Beijing: 北京语言学院出版社, S. 307–314.
 • Li Xiangkun (Hg.) (2001): guoji hanyu jiaoxue xueshu yantaohui lunwenji 国际汉语教学学术研讨会论文集. „yuyan yanjiu“ bianjibu《语言研究》编辑部.
 • Schindelin, Cornelia; Poerner, Michael (Hg.) (2012): Sprache und Genuss. Beiträge des Symposiums zu Ehren von Peter Kupfer. Reihe: FTSK. Band 59. Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui beijing fenhui 中国对外汉语教学学会北京分会 (Hg.) (2001): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui beijing fenhui di er jie xueshu nianhui lunwen ji 中国对外汉语教学学会北京分会第二届学术年会论文集. Beijing: Beijing yuyan wenhua daxue chubanshe 北京语言文化大学出版社.
 • Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui 中国对外汉语教学学会 (Hg.) (1990): Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui di san ci xueshu taolunhui lunwen xuan 中国对外汉语教学学会第三次学术讨论会论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui 中国对外汉语教学学会 (Hg.) (1993): zhongguo duiwai hanyu jiaoxue xuehui di si ci xueshu taolunhui lunwen xuan 中国对外汉语教学学会第四次学术讨论会论文选. Beijing: Beijing yuyan xueyuan chubanshe 北京语言学院出版社.
 • Zhongguo gaodeng jiaoyu xuehui 中国高等教育学会; Duiwai Hanyu jiaoxue yanjiuhui 对外汉语教学研究会 (Hg.) (1987): Duiwai Hanyu Jiaoxue Yanjiuhui di’erci Xueshu Taolunhui lunwenxuan 对外 汉语 教学 研究会 第二次 学术 讨论会 论文选. Beijing.
 • Zhongguo renmin daxue duiwai yuyan wenhua xueyuan 中国人民大学对外语言文化学院 (Hg.) (2005): „hanyu yanjiu yu yingyong“ di san ji 《汉语研究与应用》第三辑. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Zong Liangdong (Hg.) (1985): International Conference on the Teaching of Chinese as a Second Language (1, 1984, Taibei).