3.11 Lehrerausbildung

3.11 Lehrerausbildung

 • Bao, Rui (2017): Sociocultural perspective of the teacher’s roles in promoting learners’ involvement in Chinese as a foreign language class. In: Language Teaching Research.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese Classroom Instruction. (6 DVDs + 6 books): Beijing Language & Culture University Press,China.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction – Grammar. 汉语课堂教学示范综合课 语法教学: Beijing Language & Culture University Press,China.
 • Beijing Language and Culture University (2006): A Demonstration of Chinese classroom Instruction – Speaking: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Chang Daqun (2003): Haiwai Huawen jiaoshi peixun zhong de Zhongguo wenhuake jiaoxue 海外华文教师培训中的中国文化课教学. In: Xiamen daxue haiwai huawen jiaoyu yanjiusuo jiaoyu xueyuan 厦门大学海外华文教育研究所海外教育学院 (Hg.): duiwai hanyu jiaoxue lunwenji 对外汉语教学论文集. Xiamen: Xiamen daxue chubanshe.
 • Chen, Shen (2008): Issues in Teaching of Culture in Chinese Language Education. In: Patricia A. Duff und P. Lester (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 79–89.
 • Chen, Yea-Fen; Hsin, Shih-Chang (2012): The Development of TCSL Teacher Training in Taiwan. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 165–180.
 • Chen Hong u. a. (2003): Duiwai Hanyu Ketang Jiaoan Sheji 对外汉语教学课堂教案设计. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Cui, Xia (2017): Toward a Corpus of Chinese Classroom Teacher Language Pages. In: Istvan Kecskes (Hg.): Explorations into Chinese as a Second Language. Cham: Springer International Publishing (Educational Linguistics, v.31), S. 165–182.
 • Danison, Ned (2013): Integrating culture and language in the CFL classroom: A view from the bottom up. In: Istvan Kecskes (Hg.): Research in Chinese as a Second Language. Berlin: de Gruyter Mouton (Trends in Applied Linguistics /TAL], 9), S. 81–114.
 • Duff, Patricia A. (2008): Issues in Chinese Language Teaching and Teacher Development. In: Patricia A. Duff und P. Lester (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 5–49.
 • Duff, Patricia A.; Lester, P. (Hg.) (2008): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia.
 • Everson, Michael E. (2008): Issues in Chinese Literacy Learning and Implications for Teacher Development. In: Patricia A. Duff und P. Lester (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 70–79.
 • Everson, Michael E. (2016): CFL Teacher Preparation and Development Pages. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 231–244.
 • Han, Jinghe (2020): Theorising Culture. A Chinese Perspective. Cham: Springer International Publishing.
 • Jin Jitao; Wang Yanlin (2005): Jiaoshi hanyu ketang yongyu jiaocheng 教师汉语课堂用语课程. Beijing: Beijing Yuyan Daxue Chubanshe 北京语言大学出版社.
 • Klöpsch, Volker (2008): Ausbildung von Chinesischlehrern – Herausforderung und Auftrag an die deutsche Chinawissenschaft. In: Kultusministerkonferenz (Hg.): Chinesisch an Schulen in Deutschland, Chinesisch an Schulen in Deutschland. Bonn: KMK, S. 15–18.
 • LEE, He-fang (2014): 台灣華語教學能力認證的教師形象. Taiwan Huayu jiaoxue nengli renzheng de jiaoshi xingxiang. In: CHUN – Chinesischunterricht 29, S. 79–85.
 • Li, Zhen (2016): CFL Teacher Identity Construction: A Core Element of Future Innovative Practice. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 177–192.
 • Li Lingyan (2006): Hanyu guoji tuiguang beijing xia haiwai Hanyu jiaoshi shizi wenti de fenxi yu sikao 汉语国际推广背景下海外汉语教学师资问题的分析与思考. In: Yuyan wenzi yingyong 语言文字应用 (Sonderheft).
 • Liu Xun (1996): guanyu Hanyu jiaoshi peixun de jige wenti 关于汉语教师培训的几个问题. In: Shijie hanyu jiaoxue (2).
 • Medwell, Jane; Richardson, Katherine; Li, Li (2013): Target language use by teachers co-teaching tomorrow’s teachers of Chinese. In: Chinese as a Second Language Research 2 (1), S. 59–87.
 • Menzel, Cornelia (2002): Lehrerfortbildung in Beijing. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Ning, Cynthia (2008): Focusing on the Learner in the Chinese Language Classroom: Moving from „Talking the Talk“ to „Walking the Walk“. In: Michael E. Everson und Yun Xiao (Hg.): Teaching Chinese as a Foreign Language. Theories and Applications. Boston: Cheng & Tsui Company, S. 35–60.
 • Orton, J. (2012): Educating Chinese Language Teachers – Some Fundamentals. In: Linda T. H. Tsung und Ken Cruikshank (Hg.): Teaching and learning Chinese in global contexts. Multimodality and literacy in the new media age. London: Continuum, S. 151–164.
 • Raab, Hans-Christoph (1994): Aspekte der Qualifikation von Chinesischlehrern an Gymnasien. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Schwedler, Andrea; Kauderer, Barbara (1991): Internationaler Fortbildungskurs für Chinesischlehrer an der Beijinger Sprachenhochschule (Beijing Yuyan Xueyuan). In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Tao, Hongyin (2008): The role of corporain in Chinese Language Teaching and Teacher Education. In: Patricia A. Duff und P. Lester (Hg.): Issues in Chinese Language Education and Teacher Development. University of British Columbia, S. 89–103.
 • Walker, Galal L. R.; McGinnis, Scott (1995): Learning less commonly taught languages. An agreement on the bases for the training of teachers. Columbus Ohio: Ohio State University Foreign Language Publications (Pathways to advanced skills, no. FLP01).
 • Wang, George C. -Y (1987): 美国的中文教师进修 – EPDA 中文师资讲习班为例. Meiguo de zhongwen jiaoshi jinxiu – EPDA zhongwen shizi jiangxi ke wei li (Chinese Language Teachers‘ Training in the United States: EPDA Summer Institute in Chinese Language and Culture). In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Wang Shan (1992): duiwai hanyu ketang jiaoxue teshuxing zhi fenxi 对外汉语课堂教学特殊性之分析. In: Hanyu Xuexi (2).
 • Wu Renfu (Hg.) (2002): duiwai hanyu yi dui yi gebie jiaoshou yanjiu 对外汉语一对一个别教授研究. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe 中国社会科学出版社.
 • Xu, Hui Ling; Moloney, Robyn (2016): Teacher Personal Practical Knowledge as a Foundation for Innovative Practice: Narratives of Returnee Teachers of CFL in Overseas Contexts. In: Robyn Moloney und Hui Ling Xu (Hg.): Exploring Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language: Springer Singapore (Multilingual Education), S. 157–176.
 • Yang, Jianpei (2008): Chinesische Lehrer, deutsche Lerner – Überlegungen zur Qualifikation von Lehrkräften für den Chinesischunterricht in Deutschland. In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Yang, Ping (2013): Asymmetrical style of communication in Mandarin Chinese talk-in-interaction: Pedagogical implications for TCSOL professionals. In: Istvan Kecskes (Hg.): Research in Chinese as a Second Language. Berlin: de Gruyter Mouton (Trends in Applied Linguistics /TAL], 9), S. 33–64.
 • Zhang, Weigeng (1987): 关于对外汉语教学师资的培养. Guanyu duiwai hanyu jiaoxue shizi de peiyang (What we have been doing to Train Teachers Engaged in Teaching Chinese as a Foreign Language). In: CHUN – Chinesischunterricht
 • Zhang Hesheng (Hg.) (2006): duiwai hanyu jiaoshi suzhi yu jiaoshi peixun yanjiu 对外汉语教师素质与教师培训研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Zhou, Wenying; Li, Guofang (2016): Chinese Language Teachers’ Pedagogical Adjustment and Classroom Management in Cross-Cultural Contexts. In: Jiening Ruan, Jie Zhang und Cynthia B. Leung (Hg.): Chinese Language Education in the United States. 1st ed. 2016. Cham: Springer Science + Business Media (Multilingual Education, 14), S. 211–230.
 • Zhou Jian u. a. (2004): hanyu jiaoxuefa yanxiu kecheng 汉语教学法研修课程. Beijing: Renmin jiaoyu chubanshe.