3.1 Fremdsprachendidaktik in China

3.1 Fremdsprachendidaktik in China

 • Bastid-Bruguière, Marianne (2006): China’s internationaliziation and foreign language learning. In: Berliner China-Hefte (Berlin) 31, S. 98–106.
 • Burnaby, Barbara; Sun, Yilin (1989): Chinese Teachers‘ Views of Western Language Teaching: Context Informs Paradigms. In: TESOL Quarterly 23 (2), S. 219–238.
 • Chen Bingzao (1994): duiwai hanyu jiaoxue shijue ciji fanying fa de shishi ji waiyu jiaoxuefa jianjie 对外汉语教学视觉刺激反应法的实施及外语教学法简介. Xi’an: Xibei daxue chubanshe.
 • Chen Junsen u. a. (2006): Kuawenhua jiaoji yu waiyu jiaoyu 跨文化交际与外语教育. Wuhan: Huazhong keji daxue chubanshe 华中科技大学出版社.
 • Cheng, Chi-Pao; Tao, W. T. (1925): China’s New System of Schools. In: Annals of the American Academy of Political and Social Science 122, S. 100–110.
 • Gui Shichun (Hg.) (1988): Yingyong yuyuanxue yu Zhongguo Yingyu jiaoxue 应用语言学与中国英语教学. Jinan.
 • Hess, Hans Werner (Hg.) (2004): Didaktische Reflexionen. Tübingen: Stauffenburg-Verl.
 • Lam, Agnes S. L. (2005): Language education in China. Policy and experience from 1949. Hong Kong: Hong Kong University Press (Education in China).
 • Li Quan (Hg.) (2006): duiwai hanyu jiaoxue lilun yanjiu 对外汉语教学理论研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Li Quan (Hg.) (2006): duiwai hanyu jiaoxue xueke lilun yanjiu 对外汉语教学学科理论研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Li Xiaoqi (Hg.) (2006): duiwai hanyu zongheke jiaoxue yanjiu 对外汉语综合课教学研究. Beijing: Shangwu yinshuguan.
 • Lü, Bisong (1981): Integrating structure, meaning and function in language pedagogy. In: Journal of the Chinese Language Teachers Association 16 (2), S. 1–16.
 • Mitschian, Haymo (1991): Chinesische Lerngewohnheiten: Evaluierungen für den Deutsch-als-Fremdsprachenunterricht in der Volksrepublik China. Frankfurt (Main): IKO.
 • Mitschian, Haymo (1997): „Traditionelles“ Lernen in China. In: Armin Wolff (Hg.): Fach- und Sprachenunterricht: Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Regensburg (Materialien Deutsch als Fremdsprache, H.43), S. 393–407.
 • Qi, Dexiang; Liu, Ximing; Chen, Bo; Zhang, Hui (2006): 综合课,语音教学. Zong he ke, yu yin jiao xue. [Beijing]: Beijing yu yan da xue dian zi yin xiang chu ban she (Han yu ke tang jiao xue shi fan A demonstration of Chinese classroom instruction).
 • Xu Ziliang (2000): hanyu zuowei weiyu jiaoxue de renzhi lilun yanjiu 汉语作为外语教学的认知理论研究. Beijing: Huayu jiaoxue chubanshe 华语教学出版社
 • Xu-Lackner, Yan (2003): Primat des Nützlichen. Politische Dimensionen des Fremdsprachenunterrichts im modernen China. Technische Universität Berlin, Berlin.